ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
ชื่ออาจารย์ : ดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2555,20:28  อ่าน 1320 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาต่อต้านยาเสพติดของสถานศึกษาเอกชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2546
ชื่ออาจารย์ : ดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2555,20:26  อ่าน 1253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปีพุทธศักราช 2544
ชื่ออาจารย์ : ดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2555,20:26  อ่าน 1643 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ปีพุทธศักราช 2535
ชื่ออาจารย์ : ดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2555,20:25  อ่าน 1260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่ออาจารย์ : ดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2555,20:25  อ่าน 1236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายุวมานพ (BB:Boy Brigade)
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย ส่องแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2555,20:16  อ่าน 1135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ปีพุทธศักราช 2553
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย ส่องแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2555,20:16  อ่าน 1387 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย ส่องแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2555,15:53  อ่าน 1183 ครั้ง
รายละเอียด..