ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รอบรั้วสหศาสตร์ศึกษา..
ผู้บริหารโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาและ Star Power football Club สนับสนุน​งบประมาณ​การแข่งขันฟุตบอล​ (อ่าน 103) 19 ธ.ค. 61
นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ครบรอบ 61 ปี [5 มิถุนายน ของทุกป (อ่าน 311) 06 มิ.ย. 61
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย[อนุบาล]ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 326) 08 พ.ค. 61