ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำหน่ายใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป (อ่าน 54) 28 ม.ค. 62
กำหนดการปิดเรียนเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสิ้นปี (อ่าน 101) 17 ธ.ค. 61
กำหนดการก่อนปิดภาคเรียนที่1และกำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 177) 26 ก.ย. 61
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 210) 26 ก.ย. 61
แจ้งเรียนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 185) 18 ก.ย. 61
แจ้งเรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 186) 18 ก.ย. 61
แจ้งเรื่องการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (อ่าน 186) 07 ก.ย. 61
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาจัดพิธีวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 291) 13 มิ.ย. 61
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 299) 07 พ.ค. 61
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (อ่าน 489) 07 มี.ค. 61