ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปิดเรียนเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสิ้นปี (อ่าน 8) 17 ธ.ค. 61
กำหนดการก่อนปิดภาคเรียนที่1และกำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 111) 26 ก.ย. 61
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 153) 26 ก.ย. 61
แจ้งเรียนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 127) 18 ก.ย. 61
แจ้งเรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 116) 18 ก.ย. 61
แจ้งเรื่องการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (อ่าน 117) 07 ก.ย. 61
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาจัดพิธีวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 228) 13 มิ.ย. 61
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 244) 07 พ.ค. 61
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (อ่าน 441) 07 มี.ค. 61