ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 15) 20 ก.พ. 61
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 43) 23 ม.ค. 61
17 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 41) 23 ม.ค. 61
7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 / 2560 ระดับชั้นม.3 และ ม.6 (อ่าน 29) 23 ม.ค. 61
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 33) 23 ม.ค. 61
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 36) 23 ม.ค. 61
ผลการประกวด โลโก้หรือตราสัญลักษณ์เนื่องด้วยการก่อตั้งโรงเรียน ครบ 60 ปี (อ่าน 104) 13 พ.ย. 60
กิจกรรมเดิน-วิ่ง ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (อ่าน 109) 07 พ.ย. 60
วันที่ 10 พ.ย. 60 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.6 พบครูประจำชั้น (อ่าน 95) 31 ต.ค. 60
แจ้ง เปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 144) 29 ก.ย. 60
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 128) 29 ก.ย. 60
100 ปี ธงไตรรงค์ (อ่าน 99) 28 ก.ย. 60