ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวด โลโก้หรือตราสัญลักษณ์เนื่องด้วยการก่อตั้งโรงเรียน ครบ 60 ปี (อ่าน 15) 13 พ.ย. 60
กิจกรรมเดิน-วิ่ง ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (อ่าน 27) 07 พ.ย. 60
วันที่ 10 พ.ย. 60 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.1-ม.6 พบครูประจำชั้น (อ่าน 20) 31 ต.ค. 60
แจ้ง เปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 72) 29 ก.ย. 60
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 57) 29 ก.ย. 60
100 ปี ธงไตรรงค์ (อ่าน 41) 28 ก.ย. 60