ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเรียนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 10) 18 ก.ย. 61
แจ้งเรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 6) 18 ก.ย. 61
แจ้งเรื่องการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (อ่าน 28) 07 ก.ย. 61
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาจัดพิธีวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 145) 13 มิ.ย. 61
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 164) 07 พ.ค. 61
สาส์นโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (อ่าน 341) 07 มี.ค. 61