ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการการเงินและบัญชี
โหลด GL 47
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.98 MB
การเงิน และบัญชี พร้อมเอกสารประกอบ งานธุรการการเงินและบัญชี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.59 KB
GL 47 งานธุรการการเงินและบัญชี
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.75 KB
สรุปงานการเงิน 1/2556
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.46 KB
ตัวอย่าง สัญญาจ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.82 KB
วารสารโรงเรียน 1/2556
งานธุรการการเงินและบัญชี เงินสะสม 10% บุคลากร
เงินสะสมบุคลากรโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 504.5 KB
โครงสร้างธุรการ-การเงิน โรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26 KB