ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
76 หมู่ 3   ตำบลริมกก  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 750020
Email : shs -school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :